Zákaznícky servis 02/32 10 10 11 (Po – Pi: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť PackWay s.r.o. si jasne uvedomuje význam riadenia a zdokonaľovania systému ochrany životného prostredia v súlade s úrovňou vedeckého a technického poznania a s ohľadom na svoju pôsobnosť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.

Obaly - PackWay s.r.o. v súlade s platnými právnymi predpismi z oblasti ochrany životného prostredia, spľňajú povinnosti spätného odberu, zberu a ekologickej likvidácie obalov a vyradených elektrovýrobkov prostredníctvom kolektívnych systémov. Cena výrobkov nieje navýšená o recyklačné poplatky. Náklady, ktoré sú spojené s platbou recyklačných poplatkov společnostiam kolektívnych systémov, sme sa rozhodli financovať z našej obchodnej marže.

Elektrozariadenia - elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu a preto nepatria do komunálneho odpadu. Vyradené elektrovýrobky (kompletné a nedemontované) odovzdajte k recyklácii a ekologickej likvidácii do miest spätného odberu. Bližšie informácie o zberných miestach získate na www.envidom.sk a www.elektrorecycling.sk. Pri nákupe nového elektrospotrebiča máte rovnako možnosť vrátiť predajcovi použitý výrobok obdobného typu systémom "kus za kus".

Batérie, akumulátory, články - tieto výrobky obsahujú nebezpečné látky poškodzujúce životné prostredie a preto nesmú byť odkládané do domového odpadu. Zákon ukladá povinnosť spätného odberu použitých nefunkčných batérií. Upotrebené batérie môžete odovzdávať na verejných zberných miestach vo Vašej obci alebo všade v obchodnej sieti, kde sa podobné batérie predávajú. Vrátenie v obchodoch nieje viazané na povinnosť nákupu. Informujte sa na správe Vašej obce, kde je najbližšie zberné miesto pre odovzdanie batérií. Batérie sú označované nižšie uvedenými značkami, ktoré upozorňujú na obsah nebezpečných látok:

  • Hg = batéria obsahuje ortuť
  • Cd = batéria obsahuje kadmium
  • Pb = batéria obsahuje olovo